$(if chap-id)
$(endif)

VISI & MISI

VISI KPM / JPN / PPD / SEKOLAH

"Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Misi Utama Kecemerlangan Pendidikan Daerah hilir Perak
1. Memperkasakan kepimpinan instruksional dan tranformasional dalam kalangan pemimpin pendidikan
2. Melonjak kecemerlangan modal insan, akademik, sukan, kokurikulum serta meningkatkan imej pendidikan daerah
3. memantapkan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu dan berfokus
4. Meningkatkan keberkesanan penyampaian maklumat, tadbir urus dan perkhidmatan
5. Membudayakan headcount dan postmortem dalam program pendidikan

Member Login    $(if error != 'yes')
    $(error)
    $(elif error == 'no')
    $(endif)